ست فست فود ورس

با توجه به مهارت این فست فود در درست کردن پیتزا ایتالیایی و سرشناس بودن آن به اولین فست فود ایتالیایی اهواز و تحقیقاتی که در مخاطب شناسی این فست فود به عمل آمد رنگ بندی پرچم ایتالیا در کنار رنگ مشکی بسیار به هویت این برند نزدیک بود به همین منظور پس از ریدیزاین لوگو قبلی ورس هویت برند آن به نتیجه ای که در تصاویر میبینید رسید.