کاتالوگ فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور میباشد و یکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی که در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد حضوری فعال دارد.
بنا به فضای صنعتی و گرمای ذوب رنگ قرمز و نارنجی که گرمترین رنگ های چرخه رنگ هستند برای رنگ سازمانی و برند این مجموعه انتخاب شده . همچنین تمامی عکس ها و طراحی ها ی این شرکت گرمای ذوب و فعالیت صنعتی آنها را القا میکند. از این رو در طراحی این کاتالوگ سعی بر حفظ رنگ سازمانی داشته ایم که در کنار رنگ های خنثی و صنعتی مانند خاکستری نقره ای و مشکی به کار گرفته شده.